Zespół programowy staje przed wyzwaniem planowania i koordynacji planów drużyn oraz hufca. worzymy propozycje programu dla 34 drużyn i gromad zuchowych – czyli dla 548 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników. Współtworzymy imprezy hufcowe, organizujemy akcje, spotkania, warsztaty, dostarczamy materiałów dla drużyn. Ale nasza działalność to nie tylko 3316h zbiórek rocznie. To również średnio 3456h biwaków, 48h akcji na skalę hufca oraz 432h HAZ i HAL. Łącznie to 7256h rocznie. W przeliczeniu na doby nasz program to 302 dób w roku!

pwd. Aleksandra Piskorska

Przewodnicząca

pwd. Jagoda Łukomska

pwd. Krzysztof Tecław

zespol.programowy.piast@gmail.com