Zadaniem Kadry Kształcącej jest przygotowywanie kadr drużyn oraz hufca, podnoszenie kwalifikacji a w ostateczności jakości programu, który jest realizowany w wymiarze ponad 3316 godzin zbiórek rocznie!

Szefowa zespołu: hm. Zofia Chyleńska
Członkowie zespołu: phm. Jakub Malczewski, phm. Małgorzata Stelmachowska

Jeśli chcesz kształcić, dołączyć do nas, lub też napisać w innym temacie, skorzystaj z adresu poniżej.