ROZKAZY 2019

Rozkaz L.1/2019
Rozkaz L.2/2019
Rozkaz L.3/2019
Rozkaz L.4/2019
Rozkaz L.5/2019
Rozkaz L.6/2019
Rozkaz L.7/2019
Rozkaz L.8/2019
Rozkaz L.9/2019
Rozkaz L.10/2019

Rozkaz Ls.1/2019

Uchwała nr 1/2019
Uchwała nr 2/2019
Uchwała nr 3/2019 
Uchwała nr 4/2019
Załącznik do Uchwały nr 2/2019 – strategia rozwoju hufca
Załącznik do Uchwały nr 3/2019 – regulamin pracy komendantki i komendy hufca

ZJAZD – Porządek Obrad Zjazdu 2019
ZJAZD – Regulamin Obrad Zjazdu 2019
ZJAZD – Sprawozdanie z działalności Hufca 2019
ZJAZD – Uchwała 1 2019
ZJAZD – Opinia HKR Hufca „Piast” Poznań – Stare Miasto
ZJAZD – Opinia Komendy Choragwi

ROZKAZY 2018

Rozkaz L.1/2018
Rozkaz L.2/2018
Rozkaz L.3/2018
Rozkaz L.4/2018
Rozkaz L.5/2018
Rozkaz L.6/2018
Rozkaz L.7/2018
Rozkaz L.8/2018
Rozkaz L.9/2018

ROZKAZY 2017

Rozkaz L.1/2017
Rozkaz L.2/2017
Rozkaz L.3/2017
Rozkaz L.4/2017
Rozkaz L.5/2017
Rozkaz L.6/2017

Uchwała nr 1/2017
Uchwała do Rozkazu L4/2017

ROZKAZY 2016

Rozkaz L.1/2016
Rozkaz L.2/2016
Rozkaz L.3/2016
Rozkaz L.4/2016
Rozkaz L.5/2016
Rozkaz L.6/2016
Rozkaz L.7/2016

ROZKAZY 2015

Rozkaz L.1/2015
Rozkaz L.2/2015
Rozkaz L.3/2015
Rozkaz L.4/2015
Rozkaz L.5/2015
Rozkaz L.6/2015
Rozkaz L.7/2015
Rozkaz L.8/2015
Rozkaz L.9/2015
Rozkaz L.10/2015
Rozkaz L.11/2015
Załącznik Uchwała Zwołania Zjazdu

Nazwa
Rok 2014
Rozkaz 2014 1
Rozkaz 2014 10-1
Rozkaz 2014 11
Rozkaz 2014 12-1
Rozkaz 2014 2
Rozkaz 2014 3
Rozkaz 2014 4
Rozkaz 2014 5
Rozkaz 2014 6(2)
Rozkaz 2014 6
Rozkaz 2014 7
Rozkaz 2014 8
Rozkaz 2014 9
Wniosek O Zaliczenie ZHP (4)
Rok 2013
Rozkaz 2013 1
Rozkaz 2013 10
Rozkaz 2013 2
Rozkaz 2013 3
Rozkaz 2013 4
Rozkaz 2013 5
Rozkaz 2013 6
Rozkaz 2013 7
Rozkaz 2013 8
Rozkaz 2013 9
SPRAWOZDANIE2013
Zal Nr2
Rok 2012
Rozkaz 2012 1
Rozkaz 2012 10
Rozkaz 2012 10
Rozkaz 2012 11
Rozkaz 2012 12
Rozkaz 2012 2
Rozkaz 2012 3
Rozkaz 2012 4
Rozkaz 2012 5
Rozkaz 2012 6
Rozkaz 2012 7
Rozkaz 2012 8
Rozkaz 2012 9
Rok 2011
Projekt2011
Rozkaz 2011 01
Rozkaz 2011 02
Rozkaz 2011 03
Rozkaz 2011 04
Rozkaz 2011 05
Rozkaz 2011 06
Rozkaz 2011 07
Rozkaz 2011 08
Rozkaz 2011 09
Rozkaz 2011 10
Rozkaz 2011 11
Rozkaz 2011 Sp
Sprawozdanie2011
Rok 2010
Rozkaz 2010 01
Rozkaz 2010 02
Rozkaz 2010 03
Rozkaz 2010 04
Rozkaz 2010 05
Rozkaz 2010 06
Rozkaz 2010 07
Rozkaz 2010 08
Rozkaz 2010 09
Rozkaz 2010 Sp
Rozkaz Specjalny 2010
Zjazd Sprawozdawczy Porzadek Obrad Zjazdu Hufca Piast
Rok 2009
Rozkaz 2009 01
Rozkaz 2009 02
Rozkaz 2009 03
Rozkaz 2009 04
Rozkaz 2009 05
Rozkaz 2009 06
Rozkaz 2009 07
Rozkaz 2009 08
Rozkaz 2009 08
Rozkaz 2009 09
Rozkaz 2009 10
Rozkaz 2009 11
Rozkaz 2009 12
Rozkaz 2009 13
Rozkaz 2009 Sp
Sprawozdanie 2007 2009
Rok 2008
Rozkaz 2008 01
Rozkaz 2008 02
Rozkaz 2008 03
Rozkaz 2008 04
Rozkaz 2008 05
Rozkaz 2008 06
Rozkaz 2008 07
Rozkaz 2008 08
Rozkaz 2008 09
Rozkaz 2008 10
Rozkaz Specjalny 2008
Rok 2007
Rozkaz 2007 01
Rozkaz 2007 02
Rozkaz 2007 03
Rozkaz 2007 04
Rozkaz 2007 05
Rozkaz 2007 06
Rozkaz 2007 07
Rozkaz 2007 08
Rozkaz 2007 09
Rozkaz 2007 10
Rozkaz 2007 11
Rozkaz 2007 Sp
Rok 1998
Rozkaz 1998 01
Rozkaz 1998 02
Rozkaz 1998 03
Rozkaz 1998 04
Rozkaz 1998 05
Rozkaz 1998 06
Rozkaz 1998 07
Rozkaz 1998 08
Rozkaz 1998 09
Rozkaz 1998 10
Rozkaz 1998 11
Rozkaz 1998 Ls1