Komisja rewizyjna to zespół instruktorów, których zadaniem jest kontrola zgodności pracy hufca z przepisami wewnątrzzwiązkowymi.

hm. Grzegorz Olejniczak

Przewodniczący

pwd. Jakub Malczewski

Wiceprzewodniczący

pwd. Krzysztof Śmiglewski

Sekretarz