Komendantem Hufca ZHP „Piast” Poznań – Stare Miasto im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 jest phm. Anna Markiewicz (anna.markiewicz@zhp.net.pl).

W skład komendy Hufca wchodzą:
phm. Błażej Misiorny – skarbnik Hufca (blazej.misiorny@zhp.net.pl),
phm. Hanna de Bruijn – z-ca komendanta ds. programu i pracy z kadrą (hanna.debruijn@zhp.net.pl),
phm. Jakub Tacik –  instruktor ds. organizacyjnych  (jakub.tacik@zhp.net.pl),
pwd. Maria Ptak – instruktor ds. komunikacji (maria.ptak@zhp.net.pl),
pwd. Martyna Maciejewska – namiestniczka zuchowa (maciejewska.martyna@zhp.net.pl),
pwd. Krzysztof Tecław – namiestnik harcerski (krzysztof.teclaw@zhp.net.pl)

Członkowie komendy Hufca pełnią dyżury w biurze Hufca, które mieści się w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Poznaniu (ul. Za Cytadelą 121, pokój 102).
Biuro czynne jest w poniedziałki i w środy od 18:00 do 20:00.
W lipcu oraz sierpniu biuro hufca będzie nieczynne.