Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

hm. Janusz Błaszczyk

Komendant hufca

phm. Jakub Derdziński

Z-ca komendanta hufca

pwd. Aleksandra Piskorska

członek komendy

phm. Anna Markiewicz

członek komendy

phm. Gosia Stelmachowska

członek komendy

phm. Błażej Misiorny

Skarbnik hufca