Komendantem Hufca ZHP „Piast” Poznań – Stare Miasto im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 jest hm. Janusz Błaszczyk (janusz.blaszczyk@zhp.net.pl).

W skład komendy Hufca wchodzą:
phm. Błażej Misiorny – skarbnik Hufca (blazej.misiorny@zhp.net.pl),
phm. Anna Markiewicz – z-ca komendanta ds. pracy z kadrą (anna.markiewicz@zhp.net.pl),
hm. Małgorzata Stelmachowska – namiestniczka zuchowa (malgorzata.stelmachowska@zhp.net.pl),
phm. Hanna de Bruijn – instruktor ds. programu (hanna.debruijn@zhp.net.pl),
phm. Jakub Tacik – instruktor ds. organizacyjnych (jakub.tacik@zhp.net.pl).

Członkowie komendy Hufca pełnią dyżury w biurze Hufca, które mieści się w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Poznaniu (ul. Za Cytadelą 121, pokój 102). Biuro czynne jest w poniedziałki i w środy od 18:00 do 20:00.