Poniżej znajdziesz listę sporej części ze ścisłej kadry hufca zajmujących się wspieraniem młodzieży we wszechstronnym rozwoju przez stawianie im wyzwań. Każdy z nich jest liderem małej grupy podejmującej różnorakie cele i rok rocznie przesuwającym granice.

pwd. Bartosz Schiller

Drużynowy 147PDH

hm. Grzegorz Olejniczak

Drużynowy 174PDH

pwd. Magdalena Tempłowicz

Drużynowa 70PDH

pwd. Marta Biskup

Drużynowa 1SGZ

pwd. Katarzyna Leszczyńska

Instruktorka

hm. Anna Mazurczak

Instruktorka

phm. Marta Baranowska

Szczepowa XI Szczepu

pwd. Joanna Wojciechowska

Drużynowa 18SGZ

pwd. Krzysztof de Bruijn

Drużynowy 20SGZ

pwd. Marcin Rychłowicz

Drużynowy 160 PDH

pwd. Krzysztof Śmiglewski

Drużynowy 16PDH

pwd. Marysia Ptak

Członek zespołu promocji

ho. Zuzanna Jakubowska

Szefowa Biuletynu informacyjnego

phm. Marcin Staszak

Drużynowy 164PDH

phm. Jakub Derdziński

Z-ca komendanta hufca

hm. Janusz Błaszczyk

Komendant hufca

Z-ca komendanta hufca

Szefowa zespołu promocji

phm. Błażej Misiorny

Kierownik bazy Rogalinek

hm. Beata Tylewska-Nowak

Przewodnicząca KSI

hm. Halina Switalska

Sekretarz KSI

hm. Jadwiga Bogucka-Bąk

Instruktorka

phm. Joanna Bzdęga-Rugała

Instruktorka

hm. Mariusz Wieczorowski

Instruktor

hm. Magdalena Radke

Przewodnicząca ZKK

hm. Katarzyna Stryła

Instruktorka

hm. Artur Kołodziejczy

Instruktor

hm. Julian Dąbrowski

Niezwyczajny 2013

phm. Zosia Sajkowska

Niezwyczajna 2013

Instruktorka

phm. Klaudia Antkowiak

Instruktorka

pwd. Aleksandra Piskorska

Przewodnicząca ZProg

pwd. Jagoda Łukomska

Instruktorka

pwd. Krzysztof Tecław

Instruktor

pwd. Alicja Sidorowicz

Przewodnicząca ZPS

Z-ca szefa ZPro

pwd. Agnieszka Sawicka

Instruktorka

phm. Konrad Fuczkiewicz

Instruktor

Ho. Krzysztof Zelmański

Redaktor Naczelny

Instruktor

Instruktor

Instruktor

pwd. Melania Kujawa

Instruktorka

Jeżeli jesteś instruktorem, a nie ma Cię na naszej liście oznacza, że nie śledzisz na bieżąco korespondencji swojej z hufcem, lub nie byłaś/eś wtedy instrukorem.
Uzupełnić ten brak możesz https://docs.google.com/forms/d/10D9id6eIA1xqhHwQ4Ice1dKNeOZmDWXC2ge4yltn–4/viewform