Poznań 2012 pwd. Piotr Szpulecki

Robert Baden-Powell
„Działalność instruktora skautowego składa się z dwóch części: pierwsza to praca z chłopcami i dla nich. Druga – to nieprzerwana ani na chwilę praca nad sobą, by naprawdę być wzorem dla swoich skautów.”

(więcej…)