Poznań 2012 pwd. Piotr Szpulecki

Robert Baden-Powell
„Działalność instruktora skautowego składa się z dwóch części: pierwsza to praca z chłopcami i dla nich. Druga – to nieprzerwana ani na chwilę praca nad sobą, by naprawdę być wzorem dla swoich skautów.”

I. Kilka słów wstępu:

Zastępowy jest osobą, która zawsze pomoże i wysłucha.
Która żyje z uśmiechem przyklejonym do ust i głową pełną pomysłów. Jego wiedza przewyższa wiedzę innych członków zastępu (posiada wyższy stopień). Dba o wszystko w zastępie. Zastępowy to wzór dla swoich podwładnych – jaki będzie on, tacy będą oni. Powinien być starszym bratem / starszą siostrą, która dowodzi grupą harcerzy. Warto dążyć do tego, by ludzie Was tak widzieli. Zastępowy swoją determinacją i chęciom działania powinien zarażać innych członków. Pamiętać że ucząc innych sami się uczymy. Rozwijać zarówno siebie jak i swój zastęp.” Warto pamiętać, że to zastępowy jest dla zastępu, a nie zastęp dla niego.”

Robert Baden-Powell
„ Gdybym mógł wybierać miejsce, które chciałbym zajmować w ruchu, to chciałbym być zastępowym. „

II. Kim jest zastępowy:

Zastępowym zostaje harcerz, który ma pewne odpowiednie cechy, wyróżnia się na tle innych.

1. Drużynowy powierza jednemu z harcerzy, który odznacza się pewnymi cechami, zadanie stworzenia nowego zastępu.
2. Z grupy harcerzy podczas pracy wyróżnia się jeden. To on najczęściej kieruje działaniami, najwięcej wie, ma największy autorytet w grupie i drużynowy mianuje go zastępowym.

Cechy zastępowego:
– zdolnościami przywódczymi i organizacyjnymi
– odpowiedzialnością,
– pomysłowością, inicjatywą, twórczym myśleniem,
– umiejętnością podejmowania decyzji,
– umiejętnością ciekawego przekazywania wiadomości,
– szerokimi zainteresowaniami,
– wiedzą harcerską,
– umiejętnością dotarcia do każdego członka zastępu i zaprzyjaźnienia się z nim
– potrafi przekazać swoje oczekiwania drużynowemu i rozmawiać z nim

Robert Baden-Powell
„Starajcie się zostawić ten świat trochę lepszym niż go zastaliście”

Strony: 1 2 3 4 5 6