Tak się złożyło że, hm. Janusz Błaszczyk, komendant naszego Hufca objął funkcję komendanta Zlotu Chorągwi Wielkopolskiej ZHP 2019. Ostatnie dni były dla naszej kadry bardzo pracowite, w Komendzie Zlotu znaleźli się także nasi Instruktorzy: phm. Jakub Tacik, phm. Błażej Misiorny, pwd. Przemysław Pluciński oraz pwd. Maria Ptak. Dodatkowo za sobotnią grę dla ponad 1000 harcerzy była odpowiedzialna pwd. Natalia Pranga.
Chcielibyśmy podziękować za wsparcie druhnie phm. Anna Markiewiczoraz hm. Agnieszce Kruś, wszystkim osobom, które pomogły przy zlocie, wszystkim ekipom kwatermistrzowskim oraz wszystkim uczestnikom, którzy na niego przyjechali. Jeszcze raz dzięki! 🙂
Tutaj możecie przeczytać wywiad z Komendantem Zlotu Chorągwi Wielkopolskiej ZHP 2019.