Druhny i Druhowie,
Zamieszczamy bardzo ważne informacje. Prosimy o zapoznanie się z nimi.
terminy-01
1. Wnioski o zaliczenie służby instruktorskiej za rok 2014/2015.
Wypełniony wniosek o zaliczenie służby instruktorskiej za rok 2014/2015 oddawać można do dnia 16 września. Zostawiać je można na dyżurach: w poniedziałek w godzinach 18:30-20:30 (hm. Janusz Błaszczyk) oraz w środę w godzinach 10:00-12:00 (phm. Błażej Misiorny) lub przesłać skan na maila .
Wniosek można pobrać tutaj: Wniosek o zaliczenie służby instruktorskiej
2. Składki członkowskie
24 września 2015 roku mija ostateczny termin opłacenia składek członkowskich za III kwartał 2015 roku oraz zaległości (II kwartał). Wpłaty można dokonać na konto Hufca (można ze swojego konta): Bank Zachodni WBK 3 o/Poznań 69 1090 1359 0000 0000 3501 8260.
Jednostki, które nie opłacą składek w oznaczonym terminie nie będą mogły korzystać ze swoich pieniędzy do momentu uiszczenia opłaty.
3. Zjazd Zwykły Hufca
Informujemy, że w dniu 24 października 2015 r. odbędzie się Zjazd Zwykły Hufca. Rozpocznie się on o 10:00 w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 (ul. Za Cytadelą 121).
Zjazd Zwykły Hufca (między innymi): decyduje o najważniejszych sprawach hufca, przyjmuje program rozwoju hufca, rozpatruje i zatwierdza sprawozdania wszystkich władz hufca za okres od poprzedniego zjazdu zwykłego, wybiera komendanta hufca i pozostałych członków komendy hufca.

Przypominamy, że:

Z głosem decydującym w zjeździe hufca biorą udział członkowie ZHP pełniący funkcje instruktorskie, mający przydział służbowy do tego hufca i opłaconą podstawową składkę członkowską.