Zgrupowanie Obozów Hufca PIAST Poznań Stare Miasto
Miejsce: Baza Obozowa Hufca Wilda w Kaplinie
Termin: 21 lipca – 3 sierpnia 2016r.
Odpłatność: 800zł płatne w dwóch ratach
I rata w kwocie 300zł do 31 maja 2016r.
II rata w kwocie 500zł do 30 czerwca 2016r.
Zgłoszenie uczestnictwa i wpłaty po 30 czerwca skutkować będą odpłatnością w wysokości 850zł.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
hm. Janusz Błaszczyk
Komendant Zgrupowania
tel. 602 127 121