Roczne użytkowanie Volkswagena Caddy w zamian za przeprowadzenie działań zwiększających świadomość ekologiczną młodych Wielkopolan. To efekt porozumienia podpisanego 21.02.2014r. pomiędzy Volkswagen Poznań a Hufcem ZHP „Piast” Poznań – Stare Miasto w ramach projektu „Niebieskie Granty”.


Otrzymany od firmy Volkswagen Caddy wykorzystany będzie podczas rajdów, warsztatów i zielonych szkół, skierowanych do harcerzy i zuchów oraz uczniów szkół z rejonu Wildy, Starego Miasta, Antoninka i Swarzędza. Wsparcie merytoryczne zajęć zapewni prof. dr. hab. Ryszard Gołdyn z Zakładu Ochrony Wód Wydziału Biologii UAM. Pełnoletni harcerze posiadający prawo jazdy będą mieli również okazję nauczyć się ekonomicznej jazdy samochodem pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

„Niebieskie Granty” to konkurs Volkswagen Poznań na najlepszy projekt inicjatyw poszerzających wiedzę na temat ochrony przyrody, propagujących aktywną edukację ekologiczną i kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Hufiec „Piast” Poznań – Stare Miasto od lat dba o wychowanie ekologiczne dzieci i młodzieży z okolic Winograd, Naramowic, Umultowa, Piątkowa i Starego Miasta. Wychowawcy zuchów i harcerzy uwrażliwiają swoich podopiecznych na potrzeby środowiska nie tylko podczas cotygodniowych zbiórek, ale również w trakcie biwaków i zielonych szkół w bazie hufca w podpoznańskim Rogalinku.