Poniżej najnowszy Rozkaz Komendanta Hufca, a w nim m.in. o Zjeździe Nadzwyczajnym Hufca, które odbędzie się 22.09.2018 roku. Celem Zjazdu jest wybór delegatów na Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej oraz zmiana składu osobowego w komendzie Hufca.
Dodatkowo załączony zostaje wniosek o Zaliczenie Służby Instruktorskiej za rok 2017/2018.

Rozkaz L5_2018

Wniosek o zaliczenie służby 2018