Po raz czwarty kapituła oraz internauci wybiorą tych, którzy swoją codzienną pracą pokazują, że są „Niezwyczajni”. Poszukują niezwykłych osobowości – instruktorów i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego, którzy w 2014 roku szczególne wyróżnili się swoją codzienną pracą harcerską. Do 19 stycznia trwają zgłoszenia instruktorów w pięciu kategoriach!

10433831_791525960936222_4567502996150180117_n
HARCERSKA INNOWACJA

Przyboczni, drużynowi w wieku wędrowniczym, bardzo młodzi instruktorzy, wychowawcy – rówieśnicy. Każdy z nich, godząc wiele obowiązków i przeskakując barierę własnego wieku, dokonał czegoś niezwykłego.
Harcerska innowacja to kategoria przeznaczona dla instruktorów i harcerzy poniżej 25 roku życia, których osiągnięcia z roku 2014 roku są godne uwagi i podziwu.
W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcie proponowanego kandydata w jednym z poniższych obszarów:
• przewodzenie zespołem lub jednostką organizacyjną,
• innowacyjny projekt lub przedsięwzięcie programowe,
• współpraca międzynarodowa,
• krzewienie harcerskich wartości.

 

10891976_791525980936220_566858434330318802_n
PRACA Z KADRĄ

Fundamentem działania ruchu harcerskiego jest odpowiedzialna i pełna zaangażowania kadra instruktorska. Ponieważ rola harcerskiego opiekuna i wychowawcy jest bardzo ważna, kluczowym działaniem staje się rzetelne przygotowanie młodych liderów do harcerskiej służby instruktorskiej i ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry ZHP. Ogromną rolę odgrywają instruktorzy, którzy na co dzień pracują z kadrą i wspierają ją w indywidualnym rozwoju. W tym roku szczególną wagę przykładamy do instruktorów pracujących z kadrą w sposób ciągły – komendantów hufców, namiestników, członków komisji stopni instruktorskich.
Czekamy na zgłoszenia, które opiszą wychodzące poza utarte ramy działania:
• liderów komisji stopni instruktorskich,
• namiestników i instruktorów komendy hufca wspierających kadrę w realizacji ich zadań,
• organizatorów warsztatów instruktorskich i niestandardowych form kształceniowych.

 

10430450_791526317602853_5746582638695278049_n
EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE

Wśród instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego są również Ci, bez których wiele wydarzeń nie odbyłoby się – kadra wspierająca! Instruktorzy, którzy z pasją i pełnym zaangażowaniem wspierają pracę z kadrą, program, codzienną działalność podstawowych jednostek organizacji, aby mogły dążyć do założonych celów. Ta kategoria jest przestrzenią by nagrodzić komendantów hufców, skarbników, „pozyskiwaczy” środków, komendantów baz i ośrodków, kwatermistrzów – tych wszystkich, którzy efektywnym zarządzaniem materialnymi zasobami ZHP dają możliwość realizacji celów wychowawczych harcerstwa.
W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcie proponowanego kandydata w jednym z poniższych obszarów:
• pozyskiwanie środków i sprawne zarządzanie finansami organizacji na poziomie regionalnym lub lokalnym,
• działania ukierunkowane na rozwój bazy materialnej Związku,
• zorganizowanie zaplecza technicznego (logistyka) wydarzenia.

 

10922745_791538804268271_4953689602924446059_n

CELEM JEST WYCHOWANIE

Kategoria „Celem jest wychowanie” to zbiór najlepszych praktyk programowych, świadczących o wysokiej jakości pracy instruktorów ZHP, kreatywności, a także realizacji nowych kierunków programowych, które wyznacza uchwała programowa XXXVIII Zjazdu ZHP.
W zgłoszeniu prosimy opisać jedno osiągnięcie proponowanego kandydata w wybranym obszarze:
• publikacja lub propozycja programowa,
• największy programowy debiut (wydarzenie programowe),
• nowe oblicze wieloletniej imprezy cyklicznej,
• programowa jakość Q.

10347558_791539310934887_8427579284489318416_n

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Każdego dnia blisko 10 000 instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego z zaangażowaniem, wychowuje najmłodsze pokolenie Polaków na aktywnych obywateli. Szukamy instruktorów, którzy działają na rzecz społeczności lokalnej, odpowiadając na jej potrzeby. To przestrzeń do wymienienia i nagrodzenia najciekawszych projektów realizowanych przez harcerzy na rzecz społeczności lokalnych: mieszkańców wsi, osiedli, dzielnic i miast.
W zgłoszeniu prosimy opisać jedno osiągnięcie proponowanego kandydata w wybranym obszarze:
• wydarzenie lub projekt zrealizowany przez harcerstwo na rzecz społeczności lokalnej,
• promocja „małej ojczyzny”,
• aktywne współtworzenie swojej „małej ojczyzny”.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY