Już niedługo-01Już po raz trzeci w naszym Hufcu, wybieramy instruktorów, którzy swoją działalnością wyróżniają się spośród innych. W tym roku zmieniamy jednak zasady!Cały plebiscyt podzieliliśmy na etapy:
1. Nominacje (4 – 15 listopada)
2. Weryfikacja* (16 – 23 listopada
3. Głosowanie (24 listopada – 4 grudnia)
4. Rozdanie nagród na uroczystej Gali Mistrzów Miasta – 7 grudnia

Etap pierwszy polega na składaniu propozycji instruktorów, którzy w danej kategorii zasługują na wyróżnienie.
Wskazywać można tylko i wyłącznie instruktorów Hufca „Piast” Poznań – Stare Miasto (reszta propozycji będzie dyskwalifikowana).
Nominować mogą wędrownicy i instruktorzy Hufca.

Kategorie Mistrzów Piasta:
– świeża krew,
– cichy bohater,
– poza granicami,
– aktywny społecznie,
– chwytający marzenia.

Opisy kategorii znajdują się na stronie: www.facebook.com/hufiecpiast* Weryfikacja składa się z:
– poprawnej i kompletnie zgłoszonej kandydatury,
– pozytywnej weryfikacji komendy Hufca pod względem zapłaconych składek, wpisu do ewidencji i zaliczonej służby instruktorskiej (ostatnie nie dotyczy kategorii świeża krew),
– zgody kandydata na udział w plebiscycie.

W razie jakichkolwiek pytań czy zauważonych błędów proszę kontaktować się z:

„Swoich kandydatów” można zgłosić poprzez formularz.