CZUWAJ!

Trzy ważne informacje odnośnie działania naszego Hufca.

1. Zawieszenie działań programowych
Z przykrością informujemy, że do końca marca zawieszone są działania śródroczne. To dotyczy wszelkich zbiórek (także tych na dworze!), wyjazdów, biwaków, rajdów, szkoleń, czy dyżurów komendy w MDK nr 2.

2. Hufcowy telefon stacjonarny nie jest obsługiwany.
Kontakt z hufcem odbywa się poprzez numer komórkowy komendantki hufca: 513430575.
Biuro hufca działa zdalnie.

3. Lista alarmowa kontaktowania się z hufcem:
– hm. Anna Markiewicz (komendantka, 513430575)
– phm. Hanna de Bruijn (z-czyni komendanta, 510138920),
– phm. Błażej Misiorny (skarbnik, 603916036),
– pwd. Maria Ptak (członkini komendy, 516153186),
– phm. Jakub Tacik (członek komendy, 604066802).

Dbajmy w tym czasie o siebie, naszych bliskich. Bądźmy odpowiedzialni społecznie, zostańmy w domach, wychodźmy tylko jeśli musimy. Wspólnymi siłami damy radę ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa!