54f8bc38f06c4_p Pani Hanna Konieczna, Dyrektor  Młodzieżowego Domu Kultury, w którym znajduje się siedziba naszego hufca została nominowana w plebiscycie „Kobieta Przedsiębiorcza 2014”!

  
Zachęcamy do oddania na nią swojego głosu 🙂

  Więcej informacji pod LINKiem