Czuwaj!
zaproszenie2
Już za dwa tygodnie odbędzie się Zjazd Hufca, którego celem jest wybranie nowej komendy. Zachęcam do zapoznania się z dokumentami przed Zjazdem.

Lista_kadry z_czynnym prawem wyborczym

Porządek obrad Zjazdu Hufca

Regulamin obrad Zjazdu Hufca

Rozkaz_2015_9

Program rozwoju Hufca na lata 2015-2019

Sprawozdanie Hufca ZHP Piast Poznań – Stare Miasto z lat 2011-2015

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej