a

Zaczynamy w piątek o 20.00 integrująco – śpiewanie, filmy i długie nocne rozmowy.

W sobotę zaczynamy od narady drużynowych, po której nastąpi pierwszy blok zajęciowy. Po obiedzie odbędzie się drugi blok zajęć, a o godzinie 18.00 przewidujemy Zobowiązanie instruktorskie przy ogniu. Między 14.30 a 16.00 na wszystkich chętnych będzie czekać Komisja Stopni Instruktorskich. Dzień zakończymy Balem Karnawałowym zaczynającym się ok. godziny 20.

Noc oraz niedzielny poranek został przewidziany na dodatkowe nadgodziny rozmów dla szczególnie aktywnych.

Biwak odbędzie się w naszym Ośrodku w Rogalinku. Koszt biwaku to 15zł które należy wpłacić na konto hufca  z dopiskiem „składka zadaniowa, Biwak Instruktorski, Imię Nazwisko”. Prosimy równeż o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej.