W dniu 29 września 2016 roku w wieku 92 lat odszedł na wieczną wartę

ś.p.

HARCMISTRZ HENRYK GOLIMOWSKI

członek Harcerskiego Kręgu Piątaków Seniorów

Do harcerstwa wstąpił w 1932 roku do 5 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej. W latach 1956 – 1960 Komendant V Hufca Harcerzy im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Poznaniu. W latach 1983 – 2003 Komendant Harcerskiego Kręgu Piątaków Seniorów w Hufcu „PIAST” Poznań Stare Miasto, w latach 2000 – 2004 przewodniczący Wielkopolskiej Rady Kręgów Seniorów, członek Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, uczestnik Akcji Bollwerk, inicjator odtworzenia pierwszego sztandaru skautowego z 1916 roku.

Cześć jego Pamięci !

Pogrzeb odbędzie się 7 października 2016 roku o godz. 12.30 na cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu