W dniu 9 stycznia w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 odbyło się spotkanie opłatkowe seniorów „PIĄTAKÓW”
Na spotkaniu gościnnie pojawiły się Rodziny Seniorów oraz Druh Zastępca Komendanta Chorągwi Wlkp. hm. Janusz Wolski wraz z Zastępcą Komendanta Hufca „PIAST” Poznań St. Miasto Druhem phm. Jakubem Derdzińskim.
Wzajemnym radosnym śpiewom kolęd i życzeń podczas dzielenia się opłatkiem nie było końca – Druhny i Druhowie Seniorzy przynieśli
Betlejemskie Światło Pokoju i życzyli Harcerzom i Harcerkom Hufca „PIAST” Poznań St. Miasto by nowy rok był owocny w sprawności i stopnie harcerskie jak i instruktorskie.

IMG_2597