Dnia 4 grudnia druh hm. Janusz Błaszczyk dostał nominację na komendanta Hufca z rąk druha hm. Tomasza Kujaczyńskiego, który jest komendantem Chorągwi Wielkopolskiej. Tego dnia również dostał Srebrny Krzyż Zasługi dla ZHP oraz nową chorągwianą chustę.

10565186_1030813093607124_1026205053724373380_n