Wszystkich rodziców harcerek i harcerzy, sympatyków harcerstwa oraz pełnoletnich członków ZHP, prosimy o podarowanie nam swojego 1% podatku  :

NR KRS 0000266321

(Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska)

Z zaznaczeniem w rubryce „Cel szczegółowy”:

Hufiec „Piast” Poznań Stare Miasto