Zachęcamy wszystkich do przekazania swojego 1 % podatku dochodowego na rzecz Chorągwi Wielkopolskiej ZHP – organizacji pożytku publicznego, a dokładniej dla:

Hufca „Piast” – Poznań Stare Miasto

Rodziców harcerek i harcerzy, sympatyków harcerstwa oraz pełnoletnich członków ZHP, którzy chcieliby przekazać pieniądze dla Drużyny prosimy o wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym jako organizacji, której przekazują 1% podatku:

NR KRS 0000266321

(Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska)

Z zaznaczeniem w rubryce „Cel szczegółowy”:

Hufiec „Piast” Poznań Stare Miasto

Przykładowe wypełnienie druku rocznego zeznania podatkowego PIT:

jeden procent podatku

Przekazanie 1% – instrukcja szczegółowa:

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy numer KRS: 0000266321 z zaznaczaniem w rubryce „Cel szczegółowy”: Hufiec „Piast” Poznań Stare Miasto.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać.

Należy pamiętać że kwota, którą chcemy przekazać nie może przekraczać 1 % obliczonego podatku, po zaokrągleniu groszy do pełnych dziesiątek w dół (np. w przypadku kwoty 24,57 zł– wpisujemy 24,50 zł)

W zależności od rodzaju deklaracji dotyczącej podatku dochodowego wypełniamy następujące rubryki:

KRS Kwota 1 % Cel szczegółowy 1%
0000266321 Hufiec „Piast” Poznań Stare Miasto
PIT 28 poz. 125 poz. 126 poz. 127
PIT 36 poz. 301 poz. 302 poz. 303
PIT 36L poz. 104 poz. 105 poz. 106
PIT 37 poz. 122 poz. 123 poz. 124
PIT 38 poz. 57 poz. 58 poz. 59

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM KTÓRZY PRZEZ PRZEKAZANIE 1% WSPOMOGĄ NASZ HUFIEC!